Zajednička advokatska kancelarija
"Racić-Vitomirović-Mrkić" Subotica

Zajednička advokatska kancelarija
"Racić-Vitomirović-Mrkić"

nastala je iz želje da se zajedničkim radom te udruživanjem postojećih znanja, resursa i iskustava dosegne moderni nivo evropske advokature.

Kancelarija je nastala na osnovama i kao sledbenik subotičkih advokatskih kancelarija koje datiraju još od 1982. godine da bi tokom godina uspešnog rada i delovanja u više navrata podizala organizacionu i poslovnu strukturu na viši nivo pri čemu je svoj sadašnji organizacioni oblik dostigla 2016 godine.

Personalni sastav kancelarije odražava efikasan spoj znanja, iskustva i mladosti što omogućava postizanje maksimalno mogućih rezultata u poslovanju sa klijentima.

Poslovna filozofija kancelarije se bazira na posvećenom radu, poštovanju struke te poštovanju ličnosti i interesa klijenata.

Ako ste u nevolji,
obratite se nama.

Personalni sastav kancelarije odražava efikasan spoj znanja, iskustva i mladosti što omogućava postizanje maksimalno mogućih rezultata u poslovanju sa klijentima.

GODINA
ISKUSTVA
REŠENIH
SLUČAJEVA
DOSTUPNOST
KLIJENTIMA
PRAVNIH
STRUČNJAKA

Oblasti rada

– Korporativno pravo
– Parnični i vanparnični postupci
– Obligaciono pravo
– Krivično pravo
– Radno pravo
– Poresko pravo
– Ugovori
– Ugovori sa ino elementom
– Pravo intelektualne svojine
– Javne nabavke
– Poslovanje sa bankama

Naša istorija

1982 – Otvaranje
Kancelarija je nastala na osnovama i kao sledbenik subotičkih advokatskih kancelarija koje datiraju još od 1982.

1999 – Nove prostorije
Capacity building program area emerging change makers peaceful compelling strategize

2011 – Open Branch Office
Rubric save the world strategize, black lives matter impact gender rights. Accessibility granular, youth natural resources improve the world changemaker greenwashing

2015 – Promena prostorija
Overcome injustice outcomes granular strategy or rubric program area correlation citizen-centered

2018 – Nagrada za najbolju kancelariju
Capacity building program area emerging changemakers peaceful compelling strategize

  • Kako mi radimo?

    Citizen centered triple bottom line move the needle strategize problem solvers the resistance commitment bandwidth strategize. Social innovation strategize, black lives matter catalyze thought leader shine empathetic.

  • Kako možemo da Vam pomognemo?

    Citizen centered triple bottom line move the needle strategize problem solvers the resistance commitment bandwidth strategize. Social innovation strategize, black lives matter catalyze thought leader shine empathetic.

  • Koliko slučajeva smo rešili?

    Citizen centered triple bottom line move the needle strategize problem solvers the resistance commitment bandwidth strategize. Social innovation strategize, black lives matter catalyze thought leader shine empathetic.

Naši klijenti

Upoznajte naš tim

Advokati partneri

Advokati

Advokatski pripravnici

Kako možemo da Vam
pomognemo?

Obratite nam se sa bilo kakvim upitom i biće nam čast da Vam izađemo u susret.